כוחות הריפוי האינסופיים של הגוף

שיעור 3- עקרונות הריפוי הטבעיים של הגוף